Zmiany w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024. Darmowe laptopy i zmiany programowe to tylko część z nich.

Zmiany w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024. Darmowe laptopy i zmiany programowe to tylko część z nich.

Wstęp

Nadchodzący rok szkolny 2023/2024 przyniesie liczne zmiany w systemie edukacji. Pojawią się nowe przedmioty, reformy podstaw programowych oraz ulepszenia dla uczniów i nauczycieli. Nowości obejmują wprowadzenie przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, przyznawanie darmowych laptopów uczniom klas czwartych, podwyżki dla młodocianych pracowników i reformy w wychowaniu fizycznym. Przyjrzyjmy się bliżej tym zmianom.

Biznes i zarządzanie. Nowy przedmiot w szkołach od 1 września

Począwszy od września, uczniowie szkół średnich będą mieli okazję uczyć się nowego przedmiotu, a mianowicie „Biznesu i zarządzania”. Ten przedmiot zastąpi podstawy przedsiębiorczości i będzie skupiał się na praktycznych umiejętnościach związanych z zarządzaniem projektami, gospodarką rynkową oraz finansami osobistymi. Minister edukacji Przemysław Czarnek podkreślił, że wprowadzenie tego przedmiotu ma na celu rozwijanie kompetencji efektywnego zarządzania finansami.

Nowy przedmiot będzie prowadzony w I i II klasie szkoły ponadpodstawowej, z lekcjami planowanymi dwa razy w tygodniu. Oprócz nauki na poziomie podstawowym, uczniowie będą mieli możliwość wybierania go na poziomie rozszerzonym oraz zdawania z niego matury.

Darmowe laptopy, zmiany w wychowaniu fizycznym i inne nowości

W kolejnym roku szkolnym, około 370 tysięcy uczniów czwartych klas otrzyma darmowe laptopy. To element większego planu wspierania transformacji cyfrowej w edukacji. Każdy laptop będzie zawierał grawer z orłem oraz napisem „Rzeczpospolita Polska”, aby zapobiec ewentualnej odsprzedaży.

W obszarze wychowania fizycznego przewiduje się wprowadzenie testów sprawnościowych dla uczniów. Wyniki tych testów miałyby być zapisywane w systemie „Sportowe Talenty” i służyć monitorowaniu postępów oraz identyfikacji talentów sportowych.

Również podstawy programowe przedmiotów język polski, łacina i technika ulegną zmianom. W języku polskim pojawią się gry komputerowe jako element podstawy programowej, technika zostanie wzbogacona o zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a łacina będzie mogła być realizowana jako drugi język obcy.

Nauczyciele również staną przed pewnymi udogodnieniami. Otrzymają bony na zakup laptopów o wartości 2,5 tysiąca złotych. W roku szkolnym 2023/2024 zostanie czasowo zniesiony limit godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, a od września 2024 roku przewiduje się zmiany w wcześniejszych emeryturach i świadczeniach kompensacyjnych.

Podsumowanie

Przed nami kolejny rok szkolny pełen zmian w polskim systemie edukacji. Wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, darmowe laptopy dla uczniów czwartych klas, zmiany w wychowaniu fizycznym oraz udogodnienia dla nauczycieli to tylko niektóre z nowości. Wszystkie te zmiany mają na celu dostosowanie edukacji do dynamicznie zmieniającego się świata oraz lepsze przygotowanie uczniów do wyzwań przyszłości.